Waterliniemuseum bij Fort Vechten

• Lichtadvies bij de bouwkundige verlichting. Aanvullend lichtadvies bij de tentoonstellingsverlichting, uitlichten en enscenering.


Het Waterliniemuseum is een nieuw museum over de Hollandse Waterlinie bij het Fort bij Vechten, een van de grootste forten in de Waterlinie. Pas als het project zich bijna in de uitvoeringsfase bevindt worden we erbij betrokken. We adviseren dan bij de inrichting van de bouwkundige verlichting en adviseren extra spots voor tentoonstellingsverlichting toe te voegen.Architect Anne Holtrop ontwerpt een museum met hoge, welvende wanden. Soms valt er royaal daglicht binnen, en in een volgende zaal is er juist geen daglicht. Hierdoor ontstaan contrasten die afhankelijk van de weersomstandigheden en het tijdstip wisselen.

Holtrop streeft naar een lichtplan waarbij de schijnwerpers voor de algemene verlichting zonder stramien over de plafonds worden verdeeld. Hierop baseerden we het nieuwe lichtplan. Ook voegden we in overleg met Platvorm schijnwerpers toe die voor accentverlichting van de tentoonstelling worden gebruikt.

We stelden voor om de lichtsturing te verfijnen zodat de verschillende schijnwerpers in elke ruimte apart dimbaar worden: de verlichting van wanden, vloer en objecten wordt gescheiden. Hierdoor kan een evenwichtig lichtbeeld gemaakt worden, zodat het ruimtelijke beeld rustiger en comfortabel is en de tentoonstelling optimale zeggingskracht krijgt.


---
Opdrachtgever: het Waterliniemuseum
Architect: Studio Anne Holtrop
Tentoonstellingsontwerp: Studio Platvorm
Fotografie: Mike Bink


naar boven