Senaatszaal

• lichtontwerp


De Senaatszaal in het Universiteitsgebouw in Utrecht heeft een historisch en prominent karakter. Op deze plaats vinden sinds jaar en dag promoties en recepties plaats, omringd door de portretten van de vele rectors.

Voor de Senaatszaal hebben we een lichtplan ontwikkeld waarbij we de portretten belichten als museale collectie, terwijl de zaal voorzien is van een veelzijdige verlichting die gemakkelijk aan verschillend gebruik aangepast kan worden zoals bij promoties, concerten en recepties.

De mogelijkheden om bouwkundige aanpassingen door te voeren waren beperkt. We hebben veelvuldig overleg gevoerd met Monumentenzorg.

Bij het ontwikkelen van het plan werkten we nauw samen met interieurarchitect Christel Kleijnen van de Universiteit van Utrecht.


---
Interieurarchitect: Christel Kleijnen (UU)
Belichter: Martijn Schutte
Fotografie: Mike Bink
Opdrachtgever: Universiteit van Utrecht
Gerealiseerd: 2014


 Aula

• Lichtontwerp


Bij de vernieuwing van de verlichting in de historische auditoriumvan het Academiegebouw is de oude halogeenverlichting vervangen door krachtige ledverlichting. Om de kleuren in de tapijten goed weer te geven kozen we voor leds met de hoogste kleurweergave. De oude verlichting – aangebracht in de zestiger jaren – bleek vastgemetseld op de gewelven. De constructie waarmee de armaturen in het gewelf gemonteerd worden moest opnieuw ontworpen worden.Er was grote behoefte aan podiumverlichting die voor uiteenlopende activiteiten gebruikt kan worden. We hebben hiervoor speciale, slanke clusters met armaturen ontworpen die onopvallend achter de penanten zijn aangebracht.

Het ontwerp maakt het mogelijk de afzonderlijk dimbare spots heel precies te richten. Zo kunnen de verschillende activiteiten met een eigen verlichting versterkt worden: lezing, concert, promotie, diner, enz.


---
Belichter: Martijn Schutte
Fotografie: Mike Bink


naar boven