Voltooid in 2015

 


Museum Arnhem

Lichtontwerp voor de tentoonstelling Geaarde Kunst in Museum Arnhem. Opdrachtgever: Museum Arnhem.
 


Nationaal Glasmuseum

Lichtontwerp voor een omvangrijke tentoonstelling in het Nationaal Glasmuseum die het werk van de tekenaar Haeckel als uitgangspunt had. Opdrachtgever: Nationaal Glasmuseum.
 


Centraal Museum

Het Centraal Museum in Utrecht heeft een zeer ingrijpende verbouwing ondergaan. De tentoonstellingszalen (de 'Stallen'), de entree, de kapel en de winkel werden geheel opnieuw ingericht en hiervoor is een nieuw lichtplan ontworpen. Ontwerp: Soda. Opdrachtgever: Centraal Museum
 


Museum 40-45-NU

Lichtontwerp voor de herinrichting van het Oorlogs-en Verzetsmuseum in Rotterdam. Tentoonstellingsontwerp: Opera Amsterdam. Opdrachtgever: Oorlogs en Verzetsmuseum Rotterdam.
 


Museum Paulina Bisdom van Vliet

Lichtontwerp voor de stijlkamers en voor de gerenoveerde kostuumvitrine. Vormgeving: Sjouk Hoitsma. Opdrachtgever: Museum Paulina Bisdom van Vliet, Haastrecht.
 


Waterliniemuseum, Bunnik

Het Waterliniemuseum is een nieuw museum met de Hollandse Waterlinie bij het Fort bij Vechten als thema. Architect: Anne Holtrop. Vormgeving: Taco de Bie, Platvorm. Wij adviseren bij zowel de bouwkundige verlichting als bij de tentoonstellingsverlichting.
 


Kasteel Hernen

Lichtontwerp voor ontvangstruimte, vergaderruimtes, tentoonstellingsruimtes. Vormgeving: Taco de Bie, Platvorm. Opdrachtgever: Stichting Gelders Landschap & Kasteelen.
 


Het Lam Gods

Het beroemde retabel 'Het Lam Gods' van gebroeders van Eyck bevindt zich in de St. Baafskathedraal in Gent. Bij de vernieuwing van de vitrine hebben we er een nieuw lichtplan voor gemaakt wat aan alle conservatorische eisen voldoet. Opdrachtgever: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.
 


Dorpskerk Bloemendaal

De Dorpskerk van Bloemendaal (NH) wordt ingrijpend gerestaureerd. Er is een nieuw lichtplan nodig. Wij worden uitgenodigd dit te ontwerpen. We ontwerpen ondermeer de bijzondere hanglampen. Architect: Yske Braaksma. Opdrachtgever: Dorpskerk Bloemendaal.
bekijk Dorpskerk Bloemendaal
sluit Dorpskerk Bloemendaal


• Lichtontwerp, ontwerp van nieuwe hanglampen


De Dorpskerk werd in 1632 gebouwd. In 2015 werd de kerk na een restauratie die een jaar in beslag nam opnieuw geopend. Van het meublilair zijn onder meer de preekstoel, het doophek en de herenbanken origineel 17e eeuws. Het orgel stamt uit de 18e eeuw.

Bij het maken van het lichtplan voor de restauratie hebben we een inventarisatie van de wensen van de gebruikers gemaakt. Het bleek dat uitgebreide aanvullende verlichting zoals algemene verlichting, accentverlichting als extra leeslicht nodig waren.De ranke armaturen voor algemene verlichting zijn speciaal voor dit project vervaardigd. Al het licht is dimbaar. De opaalwitte cilinders zorgen voor een prachtig diffuus licht; met de accentverlichting worden enkele kerkschatten benadrukt. We hebben verschillende lichtscènes gemaakt die door de gebruikers naar behoefte worden gebruikt.


---
Architect: Yske Braaksma
Projectleider: Rob Spigt
Vervaardiging hanglampen: Nelissen Decorbouw
Fotografie: Mike Bink
Opdrachtgever: Hervormde Gemeente Bloemendaal
Gerealiseerd: 2015


 


Woning

Dit nieuwbouwproject betreft een appartement in een appartementencomplex. Opdrachtgever: particulier.
 


Museum van Schone Kunsten Beligië

Lichtontwerp voor dit het nieuwe Museum de Fin de Siècle. Ontwerp infrastructuur, selectie van de spots. Opdrachtgever: Museum van Schone Kunsten, België.
 


European Patent Office

Lichtontwerp voor de congreszaal in het grootste Europese octrooibureau, in Rijswijk. Zeer comfortabel, veelzijdig functioneel en decoratief licht. Nieuwe, verfijnde lichtsturing. Opdrachtgever: EPO.
 


Ons' Lieve Heer op Solder

Bij de herinrichting van museum Ons’ Lieve Heer op Solder werd het oude museum gerestaureerd en samengevoegd met het verbouwde naastgelegen pand. Voor beide projecten maakten we het lichtplan. Opdrachtgever: museum Amstelkring - museum Ons' Lieve Heer op Solder
bekijk Ons' Lieve Heer op Solder - het oude huis
sluit Ons' Lieve Heer op Solder - het oude huis


• lichtontwerp, ontwikkeling armaturen, lichtsturing


Het fantastische project van de herinrichting van museum Ons’ Lieve Heer op Solder heeft een aantal jaren gevergd. In die tijd werd het oude museum gerestaureerd en werd het naastgelegen pand verbouwd en (ondergronds) samengevoegd met het museum.
Op deze manier werd de vroegere woning met de schuilkerk in z’n geheel museale object, en kon het nieuwe huis ingericht worden voor de ontvangst van de bezoekers met een museumwinkel, kantoorpanden, ruimtes voor tijdelijke tentoonstellingen en toiletten. Nu deze functies niet meer verweven zijn is de route in het museum eenvoudiger en zal de slijtage van het drukbezochte museum minder zijn.

Voor beide projecten maakten we het lichtplan.

De Schuilkerk


Voor het pand met de museale woning, de schuilkerk en de priesterwoning hebben we het historische lichtbeeld als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat het licht in alle vertrekken zoveel mogelijk overeenkomt met de situatie zoals die in de 17e, 18e, of 19e eeuw geweest zou zijn. In nauwe samenwerking met vormgever Theo Tienhooven hebben we kaarsen gemaakt, olielampjes, gaslampen.
In het historische lichtbeeld worden bezoekers vaak met schaduw of schemer geconfronteerd. We gebruiken alleen bij hoge uitzondering aanvullende verlichting.

De aanleg van de elektrische bekabeling was een enorme uitdaging: ook de muren behoren immers tot het onaantastbare historische monument. Gelukkig werden steeds weer kieren en spleten gevonden om de snoeren in weg te werken.

Al het licht in het museum wordt op afstand bediend. Alle lichtbronnen zijn dimbaar en aan de hand van het tijdstip en het weer wordt een passende instelling van het licht gekozen.

---
Restauratie-architect: Frederik Franken (Bureau voor Bouwhistorisch onderzoek en Restauratie)
Projectleider museale presentaties: Theo Tienhooven
Belichters: Anja Nagelkerke, Martijn Schutte, Tim Blom
Fotografie: Mike Bink
Opdrachtgever: Museum Ons' Lieve Heer op Solder
Realisatie: 2015 (eindoplevering)


 

naar boven